LouisIk ben Louis Dekens en ben een van de zangers in de Huisband. Ik woon in Ten Boer, al meer dan 25 jaar en ben getrouwd met Margreet en hebben samen 4 fantastische dochters. Daarnaast werk ik als Verpleegkundig Specialist in een Huisartsenpraktijk in Ten Boer.

 

Wat is jouw motivatie om te spelen in de huisband? Wanneer ben je begonnen?
Ik zong al heel vroeg en zat met 7 jaar al op een kinderkoor, daarna op een jeugdkoor en nu ook al meer dan 25 jaar op een Interkerkelijk Koor Amor Cantandi wat meer klassiek gericht is.
Al vanaf 2002 zing ik in de Huisband dat spontaan is ontstaan voor een Springtime evenement in een grote Tent op het marktplein in Ten Boer.

Mijn motivatie om te zingen in de Huisband is dat ik mijn geloof niet voor mij zelf wil houden, maar dat ik dat graag aan anderen kenbaar wil maken waarom ik geloof in Jezus Christus. Hij is voor mijn zonde gestorven en weer opgestaan uit de doden en leeft! Dat dit voor iedereen geldt die waarachtig zijn schuld belijdt en zijn leven in dienst wil stellen voor onze God en Heer.

Wat is een hoogtepunt binnen de huisband voor jou? De optredens zelf, maar ook vaak wat daaraan vooraf gaat. Hoe wij als groep een hecht team zijn vanuit verschillende kerken en diversiteit in interesses. Wij vullen elkaar aan, ieder op zijn of haar eigenzinnige manier en komen telkens weer samen uit tot een prachtig repertoire of een machtig optreden van heel klein beginnen tot uitpakken maar.

Wat is een christen volgens jou?
Dat is: wie jij mag zijn, dat jij en U er mag zijn in de ogen van onze Heer Jezus Christus. Wie jij ook bent of wat je hebt gedaan dat God altijd de deur open heeft staan voor jou en U. Dat het nooit te laat is om je “oude ik” af te schudden, achter je te laten en als het ware knielend vragend: God kom mij te hulp. Ik kan het niet alleen. Wie ben ik eigenlijk zonder U. Door U, samen met U wil ik de toekomst ingaan. En …dat wil niet zeggen dat alles over rozen zou gaan, ook daaraan zitten stekels en zou jij of u zich wel eens bezeren. Maar God help je waar jij of u ook naar toe gaat.

Waar wordt jij door geraakt?
Door samen te zijn met familie, vrienden, collega’s of zomaar op de racefiets door het landschap. Ik doe dan wel eens een schietgebedje, meer een dankgebedje, dat U alles toch mooi geschapen hebt en dat ik daar deelgenoot van mag zijn.

Maar… ook geraakt door zomaar een contact met een onbekend persoon waar je “zomaar”over het zin van het bestaan hebt. Bij ziekte of gezondheid dat je dan een klein radertje in Gods Oneindigheid mag zijn, om Gods boodschap te mogen doorgeven. Ik krijg daar dan kippenvel van. Dat kan tijdens een kerkdienst gebeuren, bij een Huisband optreden, bij een TV-programma of zomaar waar ik dan ben. Of .. toen ik mee mocht doen met The Passion 2014 in Groningen waarbij ik samen met mijn vrouw Margreet en een van mijn dochters Margot het Kruis mocht dragen. Dat je nog meer beseft wat Jezus voor jou over heeft en heeft moeten doorstaan en nu nog Leeft voor een ieder die het wil horen.

Wie zijn jouw voorbeelden en waarom?
Dat zijn mijn ouders, mijn vrouw en kinderen en vrienden die mij na staan. Hoe mijn ouders mij hebben opgevoed, bewust zijn van in vrijheid mogen leven, jezelf niet op de eerste plaats zetten maar meer rustig en stil aanwezig (voor zover ik dat kan…). Een luisterend oor en een biddend hart voor de ander en mijzelf.   Maar ook bijv. Martin Luther King, hoe die opkwam voor de onderdrukte, de ander gekleurde, dat die er ook mogen zijn met zijn onvergetelijk uitspraak: I have a dream…. En ik heb ook een droom dat Jezus Christus Zegeviert.

Mijn lievelingslied
Dat zijn er zoveel! Op allerlei fronten heb ik die en bij bepaalde momenten; bij geboorte of bij het sterven, vaak die meerstemmig kunt zingen of dat doe ik dan zelf wel. Herstel mijn eerste Liefde, Reqium van Fauré, Kom tot de Vader, Agnus Dei, Abba Vader, Nooit meer alleen, Lichtstad met uw Paarlen Poorten, Ik kniel neer , Still en dan natuurlijk Tienduizend Redenen, etc.

Louis over de huisband
Wat ik al eerder heb aangehaald: een fantastisch muzikale groep musici , zangers en de techniekdeskundige en goede PR mensen. Wij zijn heel divers van opvoeding , kerk en denkwijze. Telkens komen we samen in gebed en maken ons klein voor de Heer om eerlijk te zijn naar jezelf en naar elkaar toe om zo prachtige momenten te mogen beleven bij verschillende optredens waarbij anderen gasten geraakt mogen worden door de Heer. Ik vind dat wij niet “optreden”, maar meewerken aan een dienst tot eer van anderen. Wij willen juist proberen ons dienstbaar op te stellen.